• Obecné informace
 • Registrace
 • Program
 • Publikace
 • Účastníci
 • Sponzoři
 • Mediální partneři
 • Workshop
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií ve spolupráci s International Society of Electrochemistry (I.S.E.) si Vás dovolují pozvat na

  18. mezinárodní konferenci
  Moderní baterie, akumulátory a palivové články [ABAF 18th]

  10. - 13. září, 2017,
  Vysoké učení technické v Brně,
  Antonínská 1, Brno,
  Česká republika

  Vítejte na konferenci ABAF 18, zaměřené na moderní baterie!

  Mezinárodní konference “Advanced Batteries, Accumulators and Fuel cells 18th” (Moderní baterie, akumulátory a palivové články č. 18) bude uspořádána ve dnech od 10. do 13. září 2017 v Brně.

  Konference bude ko-sponzorována Mezinárodní společností pro elektrochemii (I.S.E.).

  Jednacím jazykem je angličtina.

  Hlavní oblastí zájmu tohoto ročníku konference ABAF 18 bude výzkum a vývoj materiálů určených pro moderní elektrochemické zdroje proudu, nové výzkumy na poli materiálového výzkumu, v aplikované elektrochemii, v oblasti koroze, příprava a vlastnosti nanomateriálových struktur, obecně nekonvenční zdroje elektrické energie včetně fotovoltaických systémů, iontové kapaliny a jejich vlastnosti, náhrada lithia sodíkem v bateriích a praktické použití elektrochemických zdrojů energie včetně všech jejích aplikací.

  Konference se bude konat v budově rektorátu VUT v Brně, Antonínská 1.

  Před konferencí bude na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií společností METROHM pořádán workshop zaměřený na elektrochemické methody nazvaný "Lithium Bateries Summer School." Tato akce bude pořádána ve spolupráci se společností METROHM.

  Registrace je již otevřena zde.

  Organizátoři

  Jiří Vondrák (předseda), vondrakj@feec.vutbr.cz, +420 607 285 434
  Marie Sedlaříková (místopředsedkyně), sedlara@feec.vutbr.cz., +420 776 279 055 nebo +420 4114 6413, FAX +420 4114 6417
  Manažer pro finanční otázky: František Klein, abaf.brno@gmail.com
  Editor knihy abstraktů: Vítězslav Novák, novakv@feec.vutbr.cz