• Obecné informace
 • Program
 • Publikace
 • Účastníci
 • Sponzoři
 • Mediální partneři
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií ve spolupráci s International Society of Electrochemistry (I.S.E.) si Vás dovolují pozvat na

  18. mezinárodní konferenci
  Moderní baterie, akumulátory a palivové články [ABAF 18th]

  10. - 13. září 2017
  Vysoké učení technické v Brně
  Antonínská 1, Brno
  Česká republika

  Vítejte na konferenci ABAF 18, zaměřené na moderní baterie!

  Mezinárodní konference "Advanced Batteries, Accumulators and Fuel cells 18th" (Moderní baterie, akumulátory a palivové články č. 18) se bude konat od 10. do 13. září 2017 v Brně.

  Konference bude ko-sponzorována Mezinárodní společností pro elektrochemii (I.S.E. - soutěž o nejlepší prezentovaný poster mladých vědců) a Elektrochemickou společností (ECS - publikování v časopise ECS Transactions).

  Jednacím jazykem je angličtina.

  Hlavní oblastí zájmu tohoto ročníku konference ABAF 18 bude výzkum a vývoj materiálů určených pro moderní elektrochemické zdroje proudu, nové poznatky na poli materiálového výzkumu, v aplikované elektrochemii, v oblasti koroze, příprava a vlastnosti nanomateriálových struktur, nekonvenční zdroje elektrické energie včetně fotovoltaických systémů, iontové kapaliny a jejich vlastnosti, náhrada lithia sodíkem v bateriích a praktické použití elektrochemických zdrojů energie včetně všech jejich aplikací. Jako nové téma bude přidán elektrochromismus a jeho aplikace.

  Konference se bude konat v budově rektorátu VUT v Brně, Antonínská 1.

  Registrace je otevřena zde.


  Organizátoři

  Předseda: Jiří Vondrák, vondrakj@feec.vutbr.cz, +420 607 285 434
  Místopředsedkyně: Marie Sedlaříková, sedlara@feec.vutbr.cz., +420 776 279 055, FAX +420 4114 6147
  Manažer pro finance a administrativu: František Klein, abaf.brno@gmail.com
  Editor knihy abstraktů: Vítězslav Novák, novakv@feec.vutbr.cz