• Obecné informace
 • Registrace
 • Program
 • Publikace
 • Účastníci
 • Sponzoři
 • Mediální partneři
 • Workshop
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií ve spolupráci s Eletrochemical Society a International Society of Electrochemistry (I.S.E.) si Vás dovolují pozvat na

  16. mezinárodní konferenci
  Moderní baterie, akumulátory a palivové články [ABAF 16th]

  30. srpna - 3. září, 2015,
  Vysoké učení technické v Brně,
  Antonínská 1, Brno,
  Česká republika

  Vítejte na konferenci ABAF 16, zaměřené na moderní baterie!

  Mezinárodní konference “Advanced Batteries, Accumulators and Fuel cells 16th” (Moderní baterie, akumulátory a palivové články č. 16) bude uspořádána ve dnech od 30 srpna do 3. září 2015 v Brně.

  Jednacím jazykem je angličtina.

  Hlavní oblastí zájmu tohoto ročníku konference ABAF 16 bude výzkum a vývoj materiálů určených pro moderní elektrochemické zdroje proudu, nové výzkumy na poli materiálového výzkumu, v aplikované elektrochemii, v oblasti koroze, příprava a vlastnosti nanomateriálových struktur, obecně nekonvenční zdroje elektrické energie včetně fotovoltaických systémů a praktické použití elektrochemických zdrojů energie včetně všech jejích aplikací.

  Pro tento ročník budou do programu včleněna další témata-iontové kapaliny a jejich vlastnosti nanomateriály a náhrada lithia sodíkem v bateriích.

  Konference bude umístěna v budově rektorátu VUT v Brně, Antonínská 1.

  Registrace je již otevřena zde.

  Organizátoři

  Jiří Vondrák (předseda), vondrakj@feec.vutbr.cz, +420 607 285 434
  Marie Sedlaříková (místopředsedkyně), sedlara@feec.vutbr.cz., +420 776 279 055 or +420 4114 6413, FAX +420 4114 6417
  Manažer pro finanční otázky: Lukáš Hicl
  Ostatní organizační otázky: Nikola Vránová
  Editor knihy abstraktů: Vítězslav Novák, novakv@feec.vutbr.cz