• Obecné informace
 • Registrace
 • Program
 • Publikace
 • Účastníci
 • Sponzoři
 • Mediální partneři
 • Workshop
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií ve spolupráci s International Society of Electrochemistry (I.S.E.) si Vás dovolují pozvat na

  17. mezinárodní konferenci
  Moderní baterie, akumulátory a palivové články [ABAF 17th]

  28. - 31. srpna, 2016,
  Vysoké učení technické v Brně,
  Antonínská 1, Brno,
  Česká republika

  Vítejte na konferenci ABAF 17, zaměřené na moderní baterie!

  Mezinárodní konference “Advanced Batteries, Accumulators and Fuel cells 17th” (Moderní baterie, akumulátory a palivové články č. 17) bude uspořádána ve dnech od 28. do 31. srpna 2016 v Brně.

  Konference bude ko-sponzorována Mezinárodní společností pro elektrochemii (I.S.E.).

  Jednacím jazykem je angličtina.

  Hlavní oblastí zájmu tohoto ročníku konference ABAF 17 bude výzkum a vývoj materiálů určených pro moderní elektrochemické zdroje proudu, nové výzkumy na poli materiálového výzkumu, v aplikované elektrochemii, v oblasti koroze, příprava a vlastnosti nanomateriálových struktur, obecně nekonvenční zdroje elektrické energie včetně fotovoltaických systémů a praktické použití elektrochemických zdrojů energie včetně všech jejích aplikací.

  Pro tento ročník budou do programu včleněna další témata-iontové kapaliny a jejich vlastnosti nanomateriály a náhrada lithia sodíkem v bateriích.

  Konference bude umístěna v budově rektorátu VUT v Brně, Antonínská 1.

  Po konferenci bude na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií společností METROHM pořádán workshop zaměřený na elektrochemické methody nazvaný "Lithium Bateries Summer School." Tato akce bude pořádána ve spolupráci se sploečností METROHM.

  Registrace je již otevřena zde.

  Organizátoři

  Jiří Vondrák (předseda), vondrakj@feec.vutbr.cz, +420 607 285 434
  Marie Sedlaříková (místopředsedkyně), sedlara@feec.vutbr.cz., +420 776 279 055 nebo +420 4114 6413, FAX +420 4114 6417
  Manažer pro finanční otázky: Lukáš Hicl
  Editor knihy abstraktů: Vítězslav Novák, novakv@feec.vutbr.cz