• Obecné informace
 • Registrace
 • Program
 • Publikace
 • Účastníci
 • Sponzoři
 • Mediální partneři
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií ve spolupráci s americkou společností Eletrochemical Society, CVVI a Energoklastrem si Vás dovolují pozvat na

  15. mezinárodní konferenci
  Moderní baterie, akumulátory a palivové články [ABAF 15th]

  24. - 28. srpna, 2014,
  Vysoké učení technické v Brně,
  Antonínská 1, Brno,
  Česká republika

  Abstrakty ABAF 15 k dispozici ke stažení zde.
  ECS Transactions: http://ecst.ecsdl.org/site/archive/63.xhtml.

  Vítejte na konferenci o bateriích ABAF 15 orientované na výzkum moderních baterií!

  Mezinárodní konference “Advanced Batteries, Accumulators and Fuel cells 15th” se uskuteční ve dnech od 24. do 28. srpna 2014 v Brně (Česká Republika).

  Podobně jako v předchosích létech bude ko – sponzorována společností The Electrochemical Society (USA).

  Kromě toho, také bude sponsorována společností International Society of Electrochemistry (I.S.E.).

  Hlavní oblastí zájmu je výzkum a vývoj materiálů určených pro moderní elektrochemické zdroje proudu, nové výzkumy v oblasti materiálů, aplikované elektrochemii, korozi a fotovoltaických systémech a informace o aplikaci nových zdrojů proudu.

  Koference se bude konat v budově rektorátu VUT Brno, Antonínská 1.

  Za organizační výbor:
  Marie Sedlaříková a Jiří Vondrák

  Organizačně zajišťuje firma Bc. Nikola Vránová. www.vmalicku.cz